Zgłoszenie darowizny

Otrzymałeś darowiznę i borykasz się z pytaniem, czy należy to zgłosić Urzędowi Skarbowemu? Konsekwencje niezgłoszenia mogą być bolesne. Na szczęście, nie zawsze trzeba płacić ten podatek. W jakich wypadkach jesteśmy zwolnieni z opłat?

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest darowizna. Jest to forma umowy, w której darczyńca świadczy korzyść na rzecz obdarowanego nieodpłatnie. Przedmiotem takiej darowizny mogą być wszelkie prawa majątkowe. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, w innym wypadku jest nieważne. To czy i ile zapłaci się podatku zależy od stopnia pokrewieństwa.

Zwolniona z opłat jest najbliższa rodzina. Według prawa do najbliższej rodziny zaliczają się małżonkowie, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci naturalne, adoptowane, przysposobione. Podatek od darowizny nie jest naliczany również między rodzeństwem. Najbliższa rodzina zawsze jest zwolniona z opłat, niezależnie od wysokości darowizny, ani tego czy jest to gotówka, czy np. samochód. Zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego ma charakter jedynie informacyjny. Warto uważnie sprawdzić, kto jest zaliczany do najbliższej rodziny, bo można się zdziwić, że od podarunku od teściowej będzie trzeba zapłacić podatek.

Zwolnienie z tego podatku nie występuje automatycznie. Konieczne jest zgłoszenie tego fiskusowi, jeśli darowizna przekracza 9637zł. Obdarowany ma sześć miesięcy na to, by to udokumentować. W specjalnym formularzu należy podać, co się otrzymało, jaki jest stopień pokrewieństwa łączący darczyńcę z obdarowanym. Jeśli dostało się pieniądze to dokumentowanie darowizny jest banalnie proste. Wystarczy wydruk z konta bądź przekaz pocztowy. W przypadku gdy jest to coś niepieniężnego to trzeba udokumentować jego wartość rynkową.

A co jeśli prawnie darczyńca jest dla nas obcą osobą? Albo to dalsza rodzina? Dalsza rodzina tj. siostrzeniec, bratanek, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa i pasierbów i ich potomstw, wujostwo… Jednym słowem dalsza rodzina. Obowiązuje ich limit 7276 zł. Trzecia grupa to prawnie obcy dla nas ludzie i dla nich limit wynosi 4802 zł.

Co się stanie, gdy nie zgłosi się darowizny do Urzędu Skarbowego? Fiskus potraktuje to jako oszustwo podatkowe i nałoży karę pieniężną. Można się spodziewać utraty nawet jednej piątej darowizny. Zwykle kara oscyluje między 3% a 20%. Wszystko zależy od bliskości pokrewieństwa obdarowanego i obdarowującego, ale także od sumy nieuiszczonej w urzędzie skarbowym. Należy się również liczyć ze skarbową odpowiedzialnością karną w wysokości zależnej od stopnia uszczuplonego podatku.