Wniosek o przywrócenie terminu ZUS

ZUS każdemu kojarzy się, kolokwialnie mówiąc, z biurokracją i papierologią, z długimi kolejkami i niezałatwionymi sprawami, jednak nie zawsze tak musi być. Często to nasze, płatników, niedopatrzenie czy niedbalstwo skutkuje perturbacjami na lini obywatel – ZUS. Ale i w takich przypadkach zazwyczaj mamy otwartą furtkę na drodze do naprawy naszych błędów.

Biorąc pod uwagę osoby prowadzące działalność gospodarczą i spóźniające się w opłacaniu składek, ZUS przewidział pewne odstępstwa. Nie każdy jednak w ogóle wie, że takie opóźnienie powoduje ustanie ubezpieczenia, prowadząc więc własną działalność gospodarczą należy się dokładnie przygotować pod względem prawno-administracyjnym.

Opłacając składki należy brać pod uwagę nie termin wpłaty, lecz termin wpływu należności na konto odpowiedniej jednostki administracyjnej. W normalnym przypadku w momencie gdy osoba taka nie opłaci w terminie dobrowolnej składki na ubezpieczenie zdrowotne, ustaje jej prawo do owego ubezpieczenia od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, w którym składkę należało opłacić. Skutkuje to przerwaniem ciągłości owego ubezpieczenia oraz koniecznością skorygowania dokumentacji za dany okres, w którym nie byliśmy ubezpieczeni.

Co najgorsze, w momencie, kiedy złożymy wniosek o wypłatę jakiegokolwiek świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego, musimy się naturalnie liczyć z odmową. Można jednak złożyć do wspomnianej jednostki wniosek o przywrócenie terminu ZUS, tak zwany wniosek US10. Należy uargumentować w nim, dlaczego doszło do opóźnienia, biorąc oczywiście pod uwagę jedynie sensowne powody, gdyż zaniedbanie czy pomyłka raczej nie pomogą interesantowi w pozytywnym zmartwieniu sprawy.

Zdarzają się przypadki, szczególnie w małych przedsiębiorstwach, kiedy w wyniku niedotrzymania warunków umowy, nasi kontrahenci spóźniają się z wypłacaniem należności i wtedy osoba prowadząca działalność gospodarczą nie dysponuje odpowiednimi środkami na opłacenie składek – i to jest powód konkretny, zwłaszcza gdy na poparcie posiadamy odpowiednie, opatrzone datą dokumenty. Następnie należy dany wniosek złożyć we właściwej dla siebie ze względu na miejsce zamieszkanie jednostce ZUS. Na odpowiedz osoba zainteresowana według Kodeksu Prawa Karnego, będzie oczekiwała do miesiąca lub, w szczególnie skomplikowanych przypadkach, do dwóch miesięcy. Nie można zapominać, iż przychylenie się do naszej prośby jest prawem przysługującym jednostkom organizacyjnym ZUS, lecz nie jest ich obowiązkiem. Trzeba więc się liczyć z odmową w szczególności w momencie, gdy owego prawa nadużywamy.