Ryzyko kursowe (walutowe)

Kupowanie z zagranicznych sklepów czy inwestycje w obce waluty to sposób na zaoszczędzenie pieniędzy albo zarobienie jakiejś kwoty. Wydaje się to całkiem proste i korzystne – zamawiając produkt od razu ze strony zagranicznego dostawcy, omijamy pośredników i unikamy płacenia prowizji od sprzedaży, kosztów transportu, dzięki czemu cena jest zdecydowanie niższa. Inwestując w obcą walutę wystarczy tylko obserwować kursy, kupować taniej a sprzedawać drożej. Jednak kiedy chcemy robić to z minimalnym ryzykiem i jak najbardziej bezpiecznie, okazuje się że mimo ostrożności i pozornej prostoty przedsięwzięcia, można na takim interesie stracić swoje zainwestowane pieniądze. Dzieje się tak za sprawą tak zwanego „ryzyka walutowego”.

Ryzyko walutowe (inaczej kursowe) to pojęcie z dziedziny ekonomii, które polega na tym, że zakupy lub pewne aktywa i pasywa mogą stracić lub zyskać na wartości ze względu na wahania kurów jednej waluty względem drugiej. Ryzyko walutowe wynika z niemożliwości określenia jakie będą wahania kursów danych walut oraz tego, czy kurs danej waluty będzie wzrastał czy malał. W praktyce rozróżnia się dwa rodzaje ryzyka kursowego. Jednym z nich jest ryzyko transakcyjne, którego można się obwiać podczas zwierania transakcji w obcej walucie niż na przykład waluta przedsiębiorstwa czy waluta konta , z którego pobierana jest opłata. Drugi rodzaj ryzyka walutowego to ryzyko księgowe. Dotyczy ono przedsiębiorstw (rzadziej osób fizycznych). Ryzyko księgowe objawia się kiedy firma posiada aktywa albo pasywa, których wartość jest wyrażona w innej walucie niż ta, w której rozlicza się przedsiębiorstwo. Mówiąc prościej – kiedy firma posiada akcje, obligacje czy inne papiery wartościowe, których cena nie jest wyrażona w walucie rozliczeniowej, ta firma może zyskać lub stracić na skutek wahań kursów.

Jak uniknąć ryzyka walutowego?

Nie trzeba całkowicie rezygnować z kupowania czy inwestowania w obce waluty, ponieważ można w pewien sposób sprawić, że operacje te będą obarczone mniejszym ryzykiem, a w związku z tym będą bardziej bezpieczne. Szczególnie firmy korzystają z tych sposobów, ponieważ ich kapitał oraz obroty są bardzo duże, co wiąże się z ryzykiem poniesienia naprawdę dużych strat.

Przed ryzykiem walutowym można uchronić się stosując kontrakt terminowy. Taki kontrakt dokładnie określa termin, w którym zostanie zawarta transakcja oraz, co najważniejsze, po jakim kursie. Takie z góry ustalone warunki umowy pomagają zachować bezpieczeństwo inwestycji. Innym częstym rozwiązaniem jest opcja walutowa. Opcja walutowa to umowa między kontrahentami, która zezwala jednej ze stron na zakup towarów po ustalonym z góry kursie. To także niweluje ryzyko kursowe, ponieważ aktualny kurs danej waluty nie jest brany pod uwagę.