Podatek od wzbogacenia

Kwestie związane z przepisami prawa podatkowego budzą sporo kontrowersji i są często źródłem poważnych wątpliwości. Wiele osób ma kłopoty z właściwym regulowaniem wszystkich zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego. Tego typu problemy związane są również z podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży, czyli tak zwanym podatkiem od wzbogacenia.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają głównie umowy zawierane przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Są to również zazwyczaj umowy nieregularne. Warto pamiętać, że nie każdy jest zobowiązany do odprowadzania tak zwanego podatku od wzbogacenia.

Z tego obowiązku są zwolnieni między innymi płatnicy VAT. Dotyczy to również podmiotów, które są zwolnione z VAT-u, chociaż w takim przypadku istnieje wyjątek – są to umowy dotyczące nieruchomości oraz ich części, a także prawa użytkowania wieczystego.

Obowiązek podatkowy w przypadku umowy objętej podatkiem od czynności cywilnoprawnych powstaje w momencie zawarcia takiej umowy i zapłaty należności za zakupioną rzeczy. Warto o tym pamiętać, ponieważ ma to wpływ na określenie terminu zapłaty zobowiązania na rzecz Urzędu Skarbowego.

W przypadku zawarcia transakcji, która zgodnie z prawem objęta jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych, trzeba również pamiętać o obowiązku złożenia właściwej deklaracji w Urzędzie Skarbowym. Jest to deklaracja PCC. W przypadku umowy sprzedaży obowiązek wypełnienia i złożenia takiego dokumentu spoczywa na kupującym. Trzeba jednak wiedzieć, że w sytuacji zawarcia umowy zamiany obowiązują inne regulacje i obie strony, które w niej uczestniczą, muszą zapłacić podatek od wzbogacenia. Kolejna ważna informacja o sporym znaczeniu dla osób dokonujących tego typu transakcji to fakt, że deklaracji PCC nie trzeba składać, gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 1 tys. złotych.

Szczegółowa lista umów, które są objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jest dosyć długa i zawiera wiele pozycji. Należy na przykład wiedzieć, że odprowadzenie takiego podatku jest konieczne między innymi przy zawieraniu umowy spółki, a także umowy pożyczki. Podatek odprowadzą także osoby, które zdecydowały się na zniesienie współwłasności. Takie zobowiązanie na rzecz Urzędu Skarbowego należy ponieść również przy ustanawianiu hipoteki.

Podatek od czynności cywilnoprawnych budzi sporo kontrowersji i dylematów. Dla wielu osób różne formalności bezpośrednio związane z umową kupna i sprzedaży są wystarczająco skomplikowane. Konieczność odprowadzania podatku oraz składania odpowiednich deklaracji w Urzędzie Skarbowym dostarcza dodatkowych kłopotów. Warto jednak pamiętać, że tak jak zawsze w przypadku kontaktów z tym urzędem, niedopatrzenie ważnych formalności może spowodować poważne i niezbyt przyjemne konsekwencje. Dlatego przed dokonaniem transakcji lepiej dokładnie zapoznać się ze wszystkimi regulacjami i przepisami oraz dokładnie sprawdzić, czy istnieje konieczność odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych.