Pierwszy próg podatkowy

Progi podatkowe są to skale, pozwalające określić jaki procent od dochodu należy zapłacić w formie podatku. Mamy obecnie dwa progi podatkowe. Pierwszy próg podatkowy skierowany jest do osób, które w danym roku rozliczeniowym osiągnęły dochody w kwocie nie wyższej niż 85.528 zł.

Zarobki poniżej tej kwoty objęte są pierwszym progiem podatkowym, który wynosi 18%. Oznacza to, że należy zapłacić podatek w wysokości 18% od uzyskanych dochodów.

Ze składanych deklaracji podatkowych jasno wynika, że zdecydowana większość społeczeństwa posługuje się pierwszym progiem podatkowym, co oznacza, że roczne zarobki znacznej części Polaków nie przekraczają 85.528 zł.

Szacuje się, że osób korzystających z pierwszego progu podatkowego jest wciąż dużo więcej, jednak różnica ta z roku na rok maleje, a osób przechodzących do drugiej grupy podatników, którzy zarobili w roku rozliczeniowym więcej niż 85.528 zł wciąż przybywa. Osoby te odprowadzają podatek w wysokości 32%.

Wysokość progów podatkowych od 2009 roku jest zamrożona, co oznacza, że od tego czasu nie jest ona aktualizowana. Jest to negatywnie komentowane, gdyż przy upływie lat zmienia się wiele czynników mających wpływ na przedziały w skali podatkowej. Jest to zarówno wysokość zarobków, które rosną z roku na rok jak i poziom inflacji i wiele innych czynników. Jest sporo głosów mówiących o tym, że rozwój gospodarki wymaga dostosowania do nich wysokości progów podatkowych oraz kwot wolnych od podatku.

Wiedza na ten temat jest ważna – jeśli należymy do większości społeczeństwa i zaliczamy się do progu pierwszego, warto nauczyć się prawidłowo obliczać kwotę podatku jaką musimy zapłacić. Rozliczenia należy dokonywać uważnie, gdyż przekroczenie kwoty objętej pierwszym progiem podatkowym wiąże się z koniecznością zapłaty większego podatku, wynoszącego 32%.

Panuje tu zasada progresji podatkowej – im większe osiągamy zarobki, tym większy płacimy podatek. Należy także pamiętać o kwocie zmniejszającej podatek – czyli zaliczka, jaką zakład pracy pobiera na poczet podatku dochodowego od osób, które uzyskują od niego dochody wynikające ze stosunku pracy. Przy pierwszym progu podatkowym, czyli rocznych zarobkach do 85. 528 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosi 556, 02 zł.

Korzyścią wynikająca z przynależności do pierwszego stopnia skali jest niewątpliwie fakt, że podatek, który musimy odprowadzić na rzecz Państwa wynosi jedynie 18%, a nie 32% dochodu rocznego. Skala pozostaje niezmieniona od 2009 roku, co wywołuje spore kontrowersje.

Informacje na temat drugiego progu podatkowego, znajdą Państwo w portalu biznesowym: Terazbiznes.pl – drugi próg podatkowy