Marża a narzut

W dobie prężnie rozwijającego się biznesu mikro i makro przedsiębiorstw coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Biznesu, który w dłuższej percepcji ma przynieść odpowiednie zyski i stać się potęgą w branży. Jednak już na samym początku może być spalony w momencie, gdy jego właściciel nie będzie znał podstawowych zagadnień i pojęć związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Dlatego, też ważne jest dokładne rozróżnianie chociażby takich kwestii jak różnice pomiędzy marżą i narzutem. Dokładniej rzecz biorąc, czym są, jak się je liczy i od czego zależą? To jest, bowiem najważniejsze pod każdym względem.

Co to jest marża?

Najłatwiejsze są zawsze najprostsze wyjaśnienia stąd określenie marży najprościej jest zdefiniować poprzez różnicę w kwocie zakupu i sprzedaży według zasady taniej kupię drożej sprzedam. Gdzie do dokładnego przedstawienia wysokości marży najlepiej jest posłużyć się przykładem, w którym produkt kupiony za 80 zł jest sprzedawany za 100 zł. Wówczas to 20 zł różnicy pomiędzy dwiema wartościami określa wysokość naliczonej marży a zatem 20%. Jest to wówczas definicja ogólna aczkolwiek najprostsza. Jako jej dopełnienie należy również określić dwa dodatkowe pojęcia marży netto a także marży brutto. Pierwsza ze wspomnianych określa globalną różnicę między kwotą zakupu a sprzedaży w zadanym okresie. W swej definicji uwzględnia wszystkie koszty firmy liczone w tym samym okresie. Druga natomiast w swej wartości określa jedynie koszty sprzedażowe i wszystkie inne związane z tym procesem a zatem produkcję, prowizję handlowców, opakowanie. Nie wlicza się do niej pośrednich kosztów funkcjonowania firmy. Porównując obie widać dokładnie, że na podstawie marży netto definiuje globalny zysk firmy zaś wykorzystując marżę brutto określimy zysk z samej sprzedaży.

Podczas prowadzenia własnej firmy i analizy wszystkich marż należy dążyć do jak największej ich wartości. Będzie to oznaczało, że firma jest w dobrej kondycji finansowej a dostarczane produkty są naprawdę tanie i ich sprzedaż niezwykle opłacalna.

Czym jest narzut?

Wyjaśniając zaś drugie pojęcie narzutu warto dążyć do analogicznego porównania. Najprostszego i pozwalającego zdefiniować ten aspekt szybko i wyraźnie. Trzeba, więc powiedzieć, że jest to również wyrażona w procentach różnica pomiędzy zyskiem a ceną zakupu (w przypadku działalności gospodarcze najczęściej ceną hurtową). Na przytoczonym wcześniej przykładzie zakupu towaru po cenie 80 zł i jego sprzedaży w kwocie 100 zł narzut wyniesie 25%. Stanie się tak w wyniku obliczeń:

20 zł (zysk ze sprzedaży): 80 zł (cena zakupu, hurtowa) = 25% (narzut)

Na podstawie przytoczonego przykładu można, więc powiedzieć, że marża na wspomniany produkt wyniosła 20% zaś narzut 25%. Gdzie oczywiście obie wartości są bardzo przydatne w prowadzenie biznesu i określają zyski firmy aczkolwiek trzeba na nie patrzeć również znacznie szerzej. Bo własna działalność to znacznie szersze działanie i ważne są również popyt, podać, wizerunek firmy czy też wartość finansowa produktu.