Inwestowanie pieniędzy – porady dla początkujących

Kiedy na koncie uda nam się zgromadzić trochę oszczędności pojawia się pytanie jak je mądrze zainwestować. Wszystko zależy głównie od tego jaki rząd wartości mamy do dyspozycji, ale też na ile sami dobrze zorientowani jesteśmy w tym co się dzieje na rynku i czy w ogóle rozumiemy zasady działania poszczególnych mechanizmów inwestycyjnych. Rynek pozostawia nam duże możliwości, każdy powinien znaleźć coś dla siebie od prostych inwestycji w lokaty, obligacje i fundusze przez giełdowe operacje, złoto, ziemię czy nieruchomości.

Inwestowanie pieniędzy wymaga nie tylko odpowiednich środków, ale też wiedzy i trafnego doboru dla siebie. Dobór odpowiedniej dla nas strategii powinien być oparty przede wszystkim na posiadanej przez nas wiedzy. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia o operacjach giełdowych trudno liczyć na sukces. Na inwestycje należałoby przeznaczyć przede wszystkim tylko te fundusze, które nie są nam potrzebne. Błędem jest traktowanie inwestowania jako poprawy bieżącej sytuacji finansowej, należy się liczyć z tym, że strata jest nieodłącznym elementem inwestowania. Strata w krótkim horyzoncie czasowym niekoniecznie oznacza, że inwestycja była nietrafiona. Presja czasowa zwykle działa na naszą niekorzyść.

Chcąc inwestować z sukcesem, należy przejść długą drogę edukacji – nauka inwestowania na bzr.pl

 

Najprostszą formą inwestycji, ale też najmniej dochodową są lokaty. Nie potrzebujemy też wielkiego kapitału, włożyć na lokatę możemy właściwie dowolną kwotę. Obligacje oferowane przez Skarb Państwa mają podobną zasadę funkcjonowania co lokaty, aby móc wystartować wystarczy dysponować minimum 100zł. Zarówno lokaty jak i obligacje skarbowe są stabilną częścią pakietu inwestycyjnego, nie przynoszą zbyt wielkich zysków jednak ryzyko straty też jest równie niskie. Prawdę mówiąc obie te formy raczej służą oszczędzaniu niż stricte inwestowaniu.

Od obligacji skarbowych należy odróżnić obligacje korporacyjne, które emitowane są przez prywatne firmy celem pozyskania funduszy na dalszy rozwój. Chcąc w ten sposób zainwestować należy wnikliwie przeanalizować emitenta, w szczególności jego zdolność do regularnej spłaty zobowiązań.

Początkujący inwestorzy, zwłaszcza nie dysponujący zbyt szerokim kapitałem chętnie sięgają do funduszy inwestycyjnych. Zasada działania funduszy opiera się na wpłatach klientów tworzących wspólną pule finansową, którą zarządzają specjaliści. W Polsce fundusze działają jedynie w ramach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, majątek TFI oraz aktywa funduszy są odrębne. By dobrze wybrać fundusz należy wnikliwie przeanalizować skład portfela, politykę inwestycyjną i jej wyniki. Do najbezpieczniejszych funduszy należałoby zaliczyć pieniężne i gotówkowe. Kolejna grupa to fundusze obligacji, następne już bardziej ryzykowne są fundusze mieszane. Do najbardziej agresywnych zaliczamy fundusze akcji.

Alternatywą dla tradycyjnych funduszy są jeszcze mało popularne w Polsce ETF. Są to fundusze w miarę wiernie odwzorowujące wartość indeksu, na którym są oparte. Ich przewaga nad funduszami inwestycyjnymi opiera się głównie na niższych kosztach nieco bardziej przejrzysta strategii i większa dywersyfikacja.

Inwestycje w akcje mogą pozwolić na osiągnięcie zysków zdecydowanie wyższych niż na lokacie czy obligacjach jednak by robić to mądrze i móc liczyć na zysk nie wystarczy kapitał. Trzeba nie tylko rozumieć mechanizmy, śledzić na bieżąco dane rynkowe, ale też mieć stalowe nerwy i odrobinę szczęścia. By zacząć wystarczy założyć rachunek maklerski, co jest stosunkowo proste. Aby inwestycje miały sens muszą być oparte na informacjach rynkowych, trzeba umieć ocenić niż akcje danej spółki wyceniane są adekwatnie czy przechodzą właśnie do bańki spekulacyjnej.

Zdecydowanie prostsza pod tym względem jest inwestycja w złoto. Transakcja jest nieskomplikowana, opiera się głównie na ochronie naszego kapitału, jest to raczej inwestycja długoterminowa. Raz włożone pieniądze w złoto niekoniecznie w krótkiej perspektywie czasu mogą przynieść zysk a zaletą złota jest jego faktyczna wartość. Jednak obecnie możemy kupić nie tylko złoto w formie fizycznej, ale również certyfikat na złoto.

Inwestycja w nieruchomości również charakteryzuje się stosunkowo niewielką dynamiką w krótkim okresie czasu. Stopa zwrotu z wynajmu nieruchomości zależy przede wszystkim od lokalizacji, stanu nieruchomości, ale też od doboru najemcy.

Ważnym aspektem mądrego inwestowania pozostaje zdywersyfikowany portfel inwestycyjny.