Hodowla królików – opłacalność

Planujesz hodowlę królików, jednak nie jesteś pewien z czym to się wiąże i jakie poniesiesz koszty?

W artykule postaramy się umieścić najważniejsze informacje z czym związany jest ten biznes i jakie wynikają z tego korzyści.

Hodowla królików w Polsce od kilkudziesięciu lat odniosła kilka poważnych zmian. Została zatrzymana produkcja o kierunku użytkowym futrzarskim ze względu na brak skórek króliczych, natomiast wzrosła produkcja brojlerów rzeźnych.

W Polsce mięso królicze nie jest rozpowszechniane tak jak w innych krajach. Krajem, w którym są rozpowszechniane tuszki królicze to Niemcy.

Hodowla królików jest korzystnym i przyszłościowym kierunkiem produkcji zwierzęcej, Niestety w Polsce brakuje kampanii reklamowych dotyczących walorów smakowych tego mięsa a ma duży wpływ na spożycie.

 

Kierunki użytkowania królików

Zwierzęta te charakteryzują się wybitnymi wskaźnikami i parametrami rozrodu oraz tuczu wśród zwierząt gospodarskich. Wysoka płodność oraz plenność daje możliwość produkcji dużej liczby potomstwa od jednej samicy w ciągu roku.

Króliki wcześniej osiągają dojrzałość rozrodczą oraz szybko rosną przy wysokiej wydajności rzeźnej i niskim stopniu otłuszczenia. Występuje kilka kierunków użytkowania królików: Mięsny, futerkowy, wełnisty, laboratoryjny oraz amatorski.

Do hodowli mięsnej wykorzystuje się gatunki takie jak: belgijski biały, baran francuski oraz srokacz oraz rasy średnie wcześniej dojrzewające: Normandzki biały, kalifornijski czy termondzki.

 

Chów na ściółce w pomieszczeniach zamkniętych

Ten rodzaj chowu umożliwia rozpoczęcie hodowli mały nakład kosztów. W pomieszczeniu na podłodze dostępna jest ściółka, która daje królikom swobodę ruchu i budowanie gniazda podczas wykotów

Kojce buduje się zazwyczaj z siatki, a zwierzęta dzieli się na grupy, Ściółkę stanowi siano lub słoma, które służy dodatkowo jako pasza uzupełniająca.

 

Chów klatkowy w pomieszczeniach zamkniętych

W pomieszczeniach zamkniętych klatki ustawia się w rzędach jedno lub wielokondygnacyjnych wykonanych z siatki ocynkowanej. W klatkach musi się obowiązkowo znaleźć karmidło, poidło oraz domek wykotowy. Klatki ustawia się w ten sposób , aby mycie, sprzątanie i dezynfekcja nie stanowiły problemów.

 

Temperatura

Króliki to zwierzęta, które dobrze znoszą niskie a nawet bardzo niskie temperatury. Nie lubią one wysokich i nasłonecznionych temperatur, posiadają one ograniczoną termoregulację (nie pocą się).

Optymalna temperatura wynosi 18 stopni dla samic z młodymi, w miarę jak zwierzęta rosną temperaturę można zmniejszać.

Temperatura dla osobników dorosłych wynosi 12-14 stopni.

 

Wpływ oświetlenia

Światło ma istotny wpływ na rozród królików. W sektorze reprodukcyjnym oprócz naturalnego źródła światła powinno być także sztuczne. W sektorze tuczu lub podchowu młodym nie trzeba doświetlać pomieszczeń.

 

Podsumowanie – opłacalność hodowli

 

Wiele osób jest zdania, że można hodować króliki i zarobić na tym trzymając zwierzęta w pomieszczeniach nie-ogrzewanych, w zagrodach ze ściółką zapewniając im pożywienie w postaci paszy gospodarskich, z dużym udziałem praktycznie domowej zielonki i siana. W tym wypadku trzeba wziąć pod uwagę, że opłacalność jest niska. Taki chów będzie możliwy na niewielką skalę, tylko na potrzeby własnego zaopatrzenia.
Jednak jeśli ktoś rozpatruje możliwość o chowie królików w wynajętych pomieszczeniach, w zakupionych klatkach zatrudniając pracowników i żywiąc zwierzęta paszami przemysłowymi, można wtedy stwierdzić, że nie będzie to zbytnio opłacalne. Nie warto też budować dla królików nowych pomieszczeń,ponieważ nakłady inwestycyjne mogą się zwrócić dopiero po bardzo długim czasie.
Jeżeli w gospodarstwie znajdują się już pomieszczenia, które można wykorzystać do hodowli królików oraz rolnik dysponuje paszami to wtedy hodowla może być opłacalna. Możliwy przychód to około 2000 zł, jeżeli stado liczy 200 samic.